excelsior 1500 ml  PET

Legendární pramen z Mariánských Lázní

Klíčem k úspěchu při dávkování hořčíku a vápníku je zajistit jeho správný fyziognomický poměr. Hořčík a vápník spolupracují pouze ve správném harmonickém poměru.

Již více než sto let se v Mariánských Lázních stáčí Excelsior. Pramen, který ideálním způsobem kombinuje pozitivní účinky hořčíku a vápníku díky jeho správnému poměru.

Analýza pramene EXCELSIOR

Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 21. 9. 2023.

Kationty
mg/L
Anionty
mg/l
Na+ 93,4 HCO3 1650
Ca2+ 300 F <0,05
Mg2+ 148 Cl 46,9
Nedisociované součásti mg/l
H2SiO3 128
Celková mineralizace 2527

Význam poměru vápníku a hořčíku


Samotný příjem vápníku není zdaleka tak důležitý jako poměr vápníku a hořčíku. Stejné receptory, které regulují vápník, ovlivňují také hořčík. Studie zjistily, že vápník přímo či nepřímo soupeří s hořčíkem o střevní absorpci a transport, zejména pokud je příjem vápníku mnohem vyšší než příjem hořčíku.

Pokud je ve střevě více hořčíku než vápníku, hořčík se vstřebá, ale pokud je v něm mnohem vyšší množství vápníku, hořčík se nevstřebá. Je proto vhodné častější užívání nižších dávek vápníku a vyhýbání se vysokým dávkám nad 250 mg najednou. To pomáhá zajistit lepší vstřebávání obou prvků, tedy hořčíku i vápníku.

O poměru vápníku a hořčíku 2:1 poprvé zmínil francouzský vědec Jean Durlach ve snaze zabránit nadměrnému příjmu vápníku, který není pro zdraví optimální.

excelsior 1500 ml PET